Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro mě důležité.

Proto jsem vypracoval tuto směrnici, abyste pochopili, jak zpracovávám, shromažďuji, spravuji a ukládám vaše osobní údaje. Tato směrnice vysvětluje, jak zacházím s osobními údaji v rámci GDPR a Zákonu o ochraně osobních údajů. Návštěvním mých webových stránek a / nebo objednáním mých služeb, projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel přenáší do vašeho počítače přes internetový prohlížeč (pokud to dovolíte - skrz vaše nastavení) a které umožňují místům nebo poskytovatelům služeb rozpoznat váš prohlížeč a zjistit a zapamatovat si určité informace.
Neshromažďuji žádné osobní údaje skrz soubory cookie. Úpravou nastavení Vašeho prohlížeče můžete soubory cookie zakázat či smazat.

Tato webová stránka používá několik cookies, zejména ty, které se týkají společnosti Google a jejich nástoje Analytics (slouží mimo jiné k meření návštěvnosti www stránek).

Právní základ pro používání těchto cookies je váš souhlas.

Používám osobní údaje poskytované přímo a dobrovolně pro mě mými klienty, ze dvou hlavních důvodů.

První je dostát mým smluvním závazkům. To znamená, že jsou to ty osobní informace, které potřebuji k poskytování mých služeb. Tyto osobní údaje zahrnují jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a další informace, které potřebuji k vytvoření vaší fotografické zakázky, či odpovědi na vaši poptávku mých služeb.

Druhým účelem je analyzovat a porozumět chování mých klientů, což mi pomůže ve vztahu k prodeji a marketingu mých fotografických služeb. Toto je oprávněný zájem, aby mé služby mohly i nádále existovat ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů, potažmo ke shodě s podmínkami GDPR.

Pro sdílení náhledových fotografií s klienty, stejně tak pro sdílený výsledných upravených fotografií ke stažení, nebo pro vytfoření webové fotogaleri pro vás, využívám vlastní naprogramovanou technologii na míru. Programátorem jsem přímo já a proto jsou veškeré vaše údaje v bezpečí, neboť nejsou sdíleny s další osobou ani jinou společností.

Uchovávám vaši e-mailovou adresu, stejně jako další kontaktní údaje z důvodu naší společné komunikace. Vaše osobní údaje nebudou nikdy předány třetím stranám za účelem externího marketingu.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny s jinými třetími stranami, než s těmi, které jsou uvedeny níže v tomto odstavci.

společnost Google Inc; analýzy uživatelských metrik - návštěvnost www stránek
externí účetní - pro účely plnění smlouvy
externí advokát - v případě potřeby pro plnění smlouvy
společnost savana.cz s.r.o. - webhosting webových stránek a provoz e-mailu martin@kristof.eu

Přestože se snažím pouze poskytovat kvalitní a bezpečné externí www odkazy, doporučuji vám přijmout politiku opatrnosti před kliknutím na veškeré externí webové odkazy uvedené na této webové stránce či stránkách souvisejících s mou osobou.

Nemohu zaručit ani ověřit obsah jakékoliv externě spojené webové stránky navzdory mému nejlepšímu úsilí. Měli by jste proto mít na paměti, že kliknutím na externí odkaz jednáte na vlastní riziko a já nemohu být zodpovědný za jakékoliv škody nebo důsledky z návštěvy externích odkazů.

Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. Martin Krištof nikdy nebude fotografovat jednotlivce či skupiny jako prostředek k jednoznačné identifikaci nebo autentizaci (jak blíže specifikuje GDPR), pokud není předem smluvně dohodnuto jinak.

Hosté se na svatebních fotografiích pořízených živnostníkem Martin Krištof se objevují jako součást vizuálního záznamu události. Hosté vyfotografováni na portrétních nebo na skupinových fotografiích jež jsou součástí akce mají svá práva chráněna živnostníkem Martin Krištof, jak je podrobně popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud jde o výslovné dodržování GDPR, svatební klienti a hosté jsou fotografováni v rámci parametrů právního předpisu GDPR na základě “legitimního zájmu”. Fotografování svatebních hostů z pohledu zpracování osobních údajů je nezbytné pro legitimní zájem živnostníka Martin Krištof, kdy fotografování jednotlivců či skupin je účelem mého podnikání v oblasti fotografie. Za předpokladu, že existuje dobrý a jednoznačný důvod k ochraně osobních údajů jednotlivce, převyšuje pak tento zájem jednotlivce výše popsané oprávněné zájmy Martina Krištofa.

Provoz v rámci parametrů legitimního zájmu, jak je stanoveno v právních předpisech GDPR, vyvolává v případě hromadných společenských či svatebních akcí nepřiměřené úsilí spojené s poskytováním informací o ochraně soukromí všem návštěvníkům těchto akcí a míra, do jaké by mě poskytování těchto informací odvedlo od výkonu mé práce, činí soulad s parametry právního předpisu GDPR zcela nemožným. Svatební klienti jsou proto při objednávání mých služeb požádáni informovat své hosty o tom kdo je bude fotografovat.

Přijímám bezpečné a zodpovědné chování v rámci prezentace na sociálních médiích. Za předpokladu, že mám oficiální profily na sociálních sítích, přesto doporučuji uživatelům sociálních platforem ověřit pravost těchto profilů dříve, než začnete sdílet jakékoli osobní informace s těmito profily.

Mohu zobrazovat fotografie za účelem propagace mého podnikání na sociálních médiích (Facebook, Instagram, Youtube, aj.), na mých webových stránkách, svatebních blozích, na servrech souvisejících se svatební a portrétní fotografií, na výstavách, v mé reklamě, brožurách, článcích v časopisech a jiný podobných materiálech, za předpokladu, že použité obrázky jsou používány zákonně a bez poškození práv mých klientů. Práva lidí, kteří byli zachyceni na těchto fotografiích jsou chráněny živnostníkem Martinem Krištofem, jak je podrobně popsáno v této směrnici.

Ukládám vaše osobní údaje na území EU (EHP) a ponechávám si podrobnosti o vašich osobních údajích maximálně patnáct let po dokončení focení. Po uplynutí této doby budou vaše osobní data odstraněna. Pokud si přejete, abych vymazal vaše osobní údaje před uplynutím lhůty patnácti let, budete mě muset o to požádat.

Zachovávám elektronické kopie vašich smluv a dalších dokumentů; včetně, nikoliv však výlučně jakožto: osobní údaje (například jméno, email a telefonní číslo) a další dokumenty týkající se zakázky (např. seznamy fotografií). Tyto jsou bezpečně uložené v mém osobním počítači s heslem, chráněné v domácí kanceláři, které je zabezpečena jak mechanicky, tak elektonickým zabezpečovacím systémem a šifrovanými externími úložišti v lokalitách, které jsou v mém majetku. Zálohy jsou uloženy v zašifrované podobě v zabezpečené lokalitě na území ČR. Smlouvy v tištěné podobě jsou též uloženy v mé zabezpečené domácí kanceláři. Cloudové služby pro zálohování fotografií a dokumentů nepoužívám. Detailnější informace o zabezpečneí zde nejsou zveřejněny z důvodu nevyzrazení detailů pokročilého zabezpečovacího přístupu.

V rámci GDPR máte řadu různých práv týkající se Vašich osobních údajů a toho, jak jsou tato data zpracovávána. Jsou to následující:

- Právo být informován o sbírání a používání vašich osobních údajů
- Právo na přístup k vašim osobním údajům a dalším doplňující informacím, které tvoří osobní data
- Právo opravit vaše osobní údaje; to znamená, že mě můžete požádat o opravu osobního údaje, pokud se změní, ukáže se být nepřesným nebo neúplným
- Právo na vymazání vašich osobních údajů; to znamená, že máte právo žádat odstranění nebo vymázání osobních údajů
- Právo omezit mé zpracování Vašich osobních dat
- Právo na přenositelnost Vašich dat
- Právo vznést námitky vůči mému zpracování Vašich osobních dat
- Práva související s automatizovaným rozhodnutím včetně profilování

Většina těchto práv se vztahuje na vaše osobní údaje a způsobu jejich zpracování živnostníkem Martin Krištof (Bartošovice 451, 742 54 Bartošovice IČ: 01784471). Avšak některé (například právo na přenositelnost dat a související práva k automatizovanému rozhodování včetně profilování) nejsou v tuto chvíli relevantní pro služby, které poskytuji.

Pokud se chcete dozvědět více o svých právech, klikněte ZDE (Nařízení Evropského parlamentu a Rady). Další informace týkající se právních předpisů o ochraně osobních údajů naleznete též ZDE (web Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Návštěvou mých webových stránek a / nebo spojením se se mnou prostřednictvím mých Všeobecných obchodních podmínek, projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Máte právo odvolat kdykoli svůj souhlas. Pokud tak chcete učinit, napište mi na emailovou adresu martin@kristof.eu

Máte také právo, jak je uvedeno výše, na ukončení Vašeho souhlasu s mým zpracováním vašich osobních dat. Tak jako máte právo odvolat souhlas či uplatňovat některá z výše uvedených práv ze sekce "vaše práva podle GDPR", máte také právo podat stížnost u regulačního orgánu.

Chcete-li mě kontaktovat s otázkami o vašich osobních údajích, nebo mě požádat o podrobnější informace, napište prosím na martin@kristof.eu